Anno Domini

9. epoke (år 1712)

Spillerne mødes 10 år efter deres strabadser i Mesoamerika.

Dag 1: Mark har stadig ikke vundet i Magic

Spillerne mødes i Amsterdam.
Europe er i uro – kirken er trængt og er begyndt på inkvitisationer – primært i Spanien.
Den lille gruppe af Nephillim beslutter enstemmig, og uden en større diskussion (RED: Hvem havde troet det var muligt?) at opsøge Ærke-Vampyren Marcelleus Martinus Pliximis (sp?).
Gruppen besæger Vendig i via Umbraens skyggeverden. De finder Marcelleus’ villa, og nede i undergrunden ser omfanget af Marcelleus’ ondskab. Han bruger mennesker som dukker, hvor han erstatter/fjerner og tilføjer lemmer på naturlige- og (primært) unaturlige steder.
I et sjældent anfald af vovemod angriber Ace Ærkevampyren. Den efterfølgende kamp vinder Ærkevampyren let, efter at han med sine 6 arme får Grappled Aadil og begynder at fortærre ham. Det lykkedes gruppen at vinde nogle få sekunder grundet Gaels Nephillim evne, og de flygter forslået ind i Umbraen.

Efter nederlaget besøger gruppen Sahka i Budapest for at spørge ind til, hvorledes vi kan hjælpe Shamanerne tilbage til Pangera.. Han nævner at en uddød stamme ‘oppe nordfra’ kendte til et måde at rejse igennem rifter for derved at besøge Pangera fra jorden (og andre steder?).
Sahka fortæller endvidere at han har mødt Pilatus, og at det er let at rejse til og fra helvede, hvis man ønsker det.
Samtalen kommer ind på vampyrer og vi bliver henvist til Isidor Van Helsing. Vi besøger Isidor, og finder ud af at Marcelleus er eneste direkte afkom af Ærke-vampyren Gwenivi.
Gruppen opsøger Gwen, som fortæller dem at hun søger vampyrernes frelse, og at det kræver at man finder den første vampyr (sjælebæreren) og dræber ham.
Den første sjælebærer er også en vigtig brik i spillet om Nephillim
Gruppen forlod Gwen, med aftale om at mødes senere igennem deres ‘fælles ven’ Isidor.

Dag 2: Mark har stadig ikke vundet i Magic

Gruppen søger foretræde for shamanerne for at finde information om den først ankomne. De henviser gruppen til Soltemplet (Teo-ti-hua-khan). I templet går gruppen ind i umbraen, og ser en tilsyneladende bundløs brønd.
De klatrer ned i brønden (med et enkelt, hændeligt dødsfald som følge).
Her bliver gruppen oplyst af deres GM, at ved dødsfald forsvinder deres Nephillim våben – og at BTW, så har de alle været døde, og de har derfor ikke noget Nephillim våben. GG
Gruppen ender i en Arena lignende hule, hvor de ser et bajou-lignende-tapet. Fra umbraen ser de samtidig en lille sprække ind til Pangera.
De tilkalder Sahka, der beder dem åbne riften. Dette gør Aadil – men kun meget forsigtig. Før Riften er åbnet helt, dukker Samuel op og befaler Aadil at lægge kniven fra ham. Han fortæller os at vi er ved at åbne porten ind til Edens have. Han tilkalder Hazard og Rafiel. Sahka stikker af.
Pludselig dukker en figur op i umbraen og transportere gruppen væk.
Det viser sig at være Makatel (den første shaman),.
Han beder gruppen om at lukke riften igen., før alt muligt grufuldt sker (gruppen er ikke helt præcis sikre på konsekvenserne af en åben rift – det var det som Sahka ønskede sig)

Han nævner nogle items, som skal bruges til at lukke porten (Røgelse,Skin fra pangera,Gnosis-sten).

Gruppen tager til Purgatorium for at finde Loki, som ejer en Gnosis-sten. Huset findes først tomt, hvor Loki’s elskerinde Vasyn besnærer gruppen.
Loki dukker op derefter, og Gnosis-stenen byttes for Vin fra pangera, røgelse fra pangera samt en mønt fra pangera og til gengæld modtager gruppen Gnosis-stenen samt en Grimoire til Ace (som ikke var med til at betale for nogle af delene).

Grimoiren omhandler Astronomy og er skrevet af en Teurk fra 1300-tallet.

Gruppen opsøger derefter Shaxramas og får efter en kort samtale dyreskinnet udne problemer. Det hele skete utroligt (suspekt) smertefrit.

Samtidig fortæller Shaxramas at Sarka bliver holdt kunstigt i live af en mægtig dæmon (Belfagor).

Gruppen tager tilbage og giver items til Markatel, som påkalder en jaguar og lukker porten.

Derefter teleportere han gruppen (efter aftale) til en pløjeMARK i Frankrig.

Information fra Markatel:
Belphegor: Hertug i helvede (4 lag). Råder over 41 legioner.
Evigt liv: Kendetegnet for “evigt liv” – det evige billede – Ignasius (ubekræftet)
Lux Aterna: Præst år 800 bog som Medici besidder

Gruppen tager til Firenze for at besøge Medici. Dijon køber hele banken og i Medici-familiens bibliotek findes Lux Aterna (samt en anden Grimori, som Ace tager med – endnu ubenævnt).

Gruppen besøger Paris for at finde Sahka.

Sahka viser gruppen dokumenter fra Sixten Septimus selv, som reward for at vise ham riften.

I bogen er beskrevet hvorledes man kan lave Nephallim våben vha. runer.

Ace beholder Sixtens noter.

Gruppen tilbyder Sahka Lux Aetherna til gengæld for informationer om Engle&Dæmoner.
Han siger ja.

SUSPENSE. (Mark har stadig ikke vundet i Magic)

Comments

Crown

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.