Anno Domini

1. Epoke: Det hellige land (år 1202)

Personer
Ordensbroder Simon Ortega
Fader Ignacius
Broder Josef, ældste benediktiner og vogter af kisten
Broder Sixten, vogter af kiste og tidligere lejesoldat
Abu al Zaif, stifinder
Hamad Ibn Rabin, stifinder
Borgherre, Francois de la Renne (Kong Bilial)
Kvartermester, Reynard Carpentier
Biskop Augustinus (Halphas)
Mestersmed, Johan Weier.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.