Nephellim våben

En Nephillims våben er umuligt at ødelægge og giver +2 skade. En Nephillim kan ændre sit våben, men dette kræver et ritual. Hvis våbnet ændres, så ødelægges det gamle og dets inskriptioner

Inskriptioner

Våbentyper
Ubevæbnet
Projektil våben
Håndvåben

Nephellim våben

Anno Domini Lucifax