Dyder og dødssynder

De syv dyder (15 point per niveau)
1. Castitas (Renhed).
2. Temperantia (Selvbeherskelse).
3. Caritas (Barmhjertighed).
4. Industria (Handlekraft).
5. Humanitas (Medlidenhed).
6. Patientia (Tålmodighed/Tilgivelse).
7. Humilitas (Ydmyghed).

De syv dødssynder (15 point per niveau)
1. Luxuria (Hedoni).
2. Gula (Fråseri).
3. Avaritia (Griskhed).
4. Acedia (Dovenskab).
5. Invidia (Misundelse).
6. Ira (Vrede).
7. Superbia (Hovmod).

Aspects of the Seraphim
Der er lykkedes enkelte Nephillim, som efterlever alle de himmelske dyder, at blive i stand til at påkalde sig himmelens kraft og midlertidigt tranformere sig til himmelens ultimative våben – en ærkeengel. Et sådant væsen er det lysende forbillede for alle jordiske væsener og inkarnationen af Guds magt på jorden. Overalt hvor den vandrer inspirerer den sine omgivelser til at følge sit eksempel og i helvede skælver de dæmoniske prinser og konger ved tanken om at møde denne guddommelige skabning. Hvis en Nephillim bliver i stand til at påtage sig denne form, så anses den af englene som en ligemand, der fortjener en plads i de himmelske englekor, hvis Azazel skulle dø og dermed kappe hans jordiske bånd.
Prerequisites: Spilleren skal have en eller flere dyder og ingen dødssynder. Spilleren kan købe et aspekt svarende til sit højeste niveau af dyder.
1 . Niveau: Aspect of the Seraphim (25 point)
Nephillim kan 1 gang per spilsession påkalde sig guds velsignelse og lade sit våben indhylle i hellig ild. Denne effekt giver + [X] i våbenskade inder DR fratrækkes, hvor [X] er en tredjedel af spillerens maximale Gnosis (rundet af). Dette gælder alle våben, projektiler og hænderne.
2 . Niveau: Aspect of the Cherubim (50 point)
Dette aspekt gør det muligt for Nephillim at gro mægtige, hvide vinger, der spreder sig på et splitsekund og kan bære ham med høj hastighed. Ved tankens kraft kan vingerne gro tilbage
igen. Movement speed er basic speed x 2 + 10.
3. Niveau: Aspect of the Ophanim (75 point)
Igennem dette aspekt transformerer Nephillim sig midlertidigt til en ærkeengel af himmelens tredje englekor.

Aspects of the Infernal
Skulle en spiller bemægtige sig et niveau i alle de syv dødssynder, så bliver han den levende inkarnation af helvedes magt på jorden. Hans blotte tilstedeværelse fordærver og korrumperer alt omkring ham, og hvert et åndedrag han tager er en fornærmelse mod Gud. En sådan Nephillim bliver budt velkommen i helvede som en ligemand af de dæmoniske prinser og konger, hvis Azazel skulle dø og dermed kappe hans jordiske bånd.
Prerequisites: Spilleren skal have en eller flere dødssynder og ingen dyder. Spilleren kan købe et aspekt svarende til sit højeste niveau af dødssynder.

1. Niveau: Aspect of the Marquis (25 point)
Hvis en Nephillim dør eksploderer hans krop som en hævn over alle nærværende væsner. Alle væsner der opholder sig indenfor en blast radius af 10 + [X] yards modtager [Xd+X] i skade, hvor er [X] spillerens maximale Gnosis (rundet op).

2. Niveau: Aspect of the Duke (50 point)
Dette aspekt gør det muligt for Nephillim at antænde en infernalsk ild ved tankens kraft, der brænder intenst indtil spilleren ønsker den stoppet.

3. Niveau: Aspect of the Prince (75 point)
Igennem dette aspekt transformerer Nephillim sig midlertidigt til et infernalsk prins af underverdenen.

Aspects of the Profane
Denne Nephillim forsøger at balancere imellem de himmelske og dæmoniske kræfter, der hærger i ham, og har opnået et niveau i syv dyder og dødssynder tilsammen. Han repræsenterer det nuancerede liv på jorden, hvor godt og ondt aldrig er absolutte størrelser, men bliver filtret sammen i en mudret gråzone. Dette befrier ham fra den blinde fanatisme, der hersker i både himmelen og helvede, og giver ham mulighed for at vandre ad stier, der er mere tvetydige og uvisse. Dette betyder imidlertid, at han hverken er velkommen i himmelen eller helvede, hvis Azazel skulle dø og dermed kappe hans jordiske bånd. Han finder i stedet sin plads i skyggeriget, kendt som Umbraen, hvor hans ånd indtræder i den spirituelle evighed.
Prerequisites: Spilleren skal have en eller flere dyder og/eller dødssynder og ikke have valgt andre aspekter. Spilleren kan købe et aspekt svarende til sit højeste niveau af dyder/dødssynder.

1. Niveau: Aspect of the Journeyman (25 point)
Når Nephillim opholder sig i Umbraen tæller hans maximale antal Gnosis for ST.

2. Niveau: Aspect of the Shaman (50 point)
Dette aspekt gør det muligt for en Nephillim at benytte sin tilknytning og forståelse for Umbraen til at rejse hvorhen han vil på jordkloden på et splitsekund.

3. Niveau: Aspect of the Beyonder (75 point)
Igennem dette aspekt kan Nephillim transformere sig midlertidigt til en Beyonder – et mægtigt væsen gjort ud selve det stof, som holder Umbraen sammen.

Dyder og dødssynder

Anno Domini Lucifax