Avaritia

Avaritia (Griskhed)

Hvad ønsker mænd med magt? Mere magt. Hvad ønsker mænd med penge? Flere penge. Sådan er menneskets natur.

Niveau 1: Spilleren kan midlertidigt dræne sin HT med Ψ og genvinde Ψ tabte Gnosis, hvor Ψ er antallet af drænede HT. De drænede HT genvindes efter 24 timer.
Niveau 2: Spilleren kan midlertidigt dræne sin HT med Ψ og genvindeΨ x 2 tabte Gnosis, hvor Ψ er antallet af drænede HT. De drænede HT genvindes efter 12 timer.
Niveau 3: Spilleren kan midlertidigt dræne sin HT med Ψ og genvinde Ψ x 3 tabte Gnosis, hvor Ψ er antallet af drænede HT. De drænede HT genvindes efter 3 timer.

Avaritia

Anno Domini Lucifax