Caritas

Caritas (Barmhjertighed)

Grundstenen i det guddommelige skaberværk er den selvopofrende kærlighed og barmhjertighed overfor andre levende væsner. Caritas opnås ved at hjælpe væsner i nød, selvom det kan have store personlige omkostninger. For Caritas bærer arbejdet lønnen i sig selv, og ingen kompensation er nødvendig for at komme andre til undsætning, hvis de skulle behøve det.

Niveau 1: Spilleren kan bruge Ψ antal Gnosis og helbrede et andet væsen med Ψ HP, Ψ er antallet af brugte Gnosis. Spilleren skal berøre modtagen og kan ikke helbrede sig selv.
Niveau 2: Spilleren kan bruge Ψ antal Gnosis og helbrede et andet væsen med Ψ x 2 HP, hvor Ψ er antallet af brugte Gnosis. Spilleren skal være indenfor 10 yards af modtageren og kan helbrede sig selv efter reglerne for niveau 1.
Niveau 3: Spilleren kan bruge Ψ antal Gnosis og helbrede et andet væsen med Ψ x 3 HP, hvor Ψ er antallet af brugte Gnosis. Modtageren skal være indenfor synsvidde af spileren. Spilleren kan helbrede sig selv efter reglerne for niveau 2.

Caritas

Anno Domini Lucifax