Castitas

Castitas (Renhed)
Castitas betyder, at man lever et ophøjet liv i både krop og sjæl. Gennem uddannelse og viden bliver tanken klar. Ligeledes bør man leve i cølibat og holde sig fra berusende og euforisende substanser, således at kroppen ikke fordærves af jordiske fristelser. Gennem Castitas bliver man mere klarsynet end andre jordiske væsener og kan udrette gerninger, som andre kun kan drømme om.

Niveau 1: Spilleren kan bruge antal Gnosis og forøge sin critical succes chance for et skill roll med Ψ, hvor Ψ er antallet af brugte Gnosis.
Niveau 2: Spilleren kan bruge Ψ antal Gnosis og forøge sin critical succes chance for et skill roll med Ψ x 2, hvor Ψ er antallet af brugte Gnosis.
Niveau 3: Spilleren kan bruge Ψ antal Gnosis og forøge sin critical succes chance for et skill roll med Ψ x 3, hvor Ψ er antallet af brugte Gnosis.

Castitas

Anno Domini Lucifax