Invidia

Invidia (Misundelse)
__
Misundelig? Nej, slet ikke. Det eneste jeg ønsker, er blot at stjæle hans kvinde, dræbe hans børn, knuse hans knogler, tømme hans kister, sætte hans hoved på et spyd og bade i hans blod. Misundelig? Nej, slet, slet ikke.

Niveau 1: Spilleren kan bruge Ψ antal Gnosis og dræne ST, DEX eller INT hos et andet væsen med Ψ, hvor Ψ er antallet brugte Gnosis. Spilleren skal vinde en quick contest of will + 3 med modtageren. Spilleren skal være i berøring med modtageren. Ingen attribute kan drænes til mindre end 1. Effekten varer 5 minutter.
Niveau 2: Spilleren kan bruge Ψ antal Gnosis og dræne ST, DEX eller INT hos et andet væsen med Ψ x 2, hvor Ψ er antallet brugte Gnosis. Spilleren skal vinde en quick contest of will + 5 med modtageren. Modtageren skal være indenfor 15 yards af spilleren. Ingen attribute kan drænes til mindre end 1. Effekten varer 15 minutter
Niveau 3: Spilleren kan bruge Ψ antal Gnosis og dræne ST, DEX eller INT hos et andet væsen med Ψ x 2, hvor Ψ er antallet brugte Gnosis. Spilleren han forøge den pågældende attribute hos sig selv med Ψ. Spilleren skal vinde en quick contest of will + 7 med modtageren. Modtageren skal være indenfor synsvidde af spilleren. Alle attributes kan drænes til 0. Effekten varer 15 minutter.

Invidia

Anno Domini Lucifax