Patientia

Patientia (Tålmodighed/Tilgivelse)

”Alt godt kommer til den, der venter”. Den som behersker Patientia kan udholde modstand og andres fejltrin, hvor mere rastløse og viljesvage sjæle ofte giver op eller mister tålmodigheden med deres omgivelser. Patientia opnås ved at have blikket stålsat rettet mod målet, når alle andre har opgivet og alt virker håbløst. Der hvor andre lader sig påvirke af flygtige sindsstemninger, så fokuserer den tålmodige på det store billede og bevarer det kølige overblik.

Niveau 1: Spilleren sætte et andet væsen i stasis, hvor det er paralyseret, modtager + 500 forcefield DR og er immun overfor knockback. Modtageren laver en quick contest of will for at blive ramt og hver efterfølgende runde for at slippe fri. Modtageren skal være indenfor 30 yards af spilleren. Evnen koster 2 Gnosis per runde.
Niveau 2: Spilleren kan aktivere et stasisfelt på 30 yards omkring sig, hvor alle fysiske bevægelser bliver hæmmet. Ingen fysiske objekter i feltet kan bevæge sig inklusiv spilleren. Dette gælder også objekter, der bryder ind i feltet udefra såsom andre væsner eller projektiler. Feltet koster 3 Gnosis per runde at opretholde. Alle væsner i stasisfeltet kan slå en quick contest of will – 6 mod spilleren hver runde, for at se om de kan bryde fri. Hvis nogen bryder fri, ophører feltet.
Niveau 3: Spilleren kan aktivere en guddommelige glorie, der giver ham + 500 forcefield DR. Spilleren er immun overfor knockback. Alle dæmoner indenfor synsvidde skal slå et fright check – 8 . Alle andre væsner indenfor synsvidde skal slå et reaction roll + 5. Spilleren kan svæve fem fod over jorden, hvis han ønsker. Glorien varer 24 timer, men forsvinder hvis spilleren trækker eller holder et våben. Når effekten forsvinder er spilleren paralyseret i 1 runde. Evnen kan bruges 1 gang per spilsession.

Patientia

Anno Domini Lucifax