Temperantia

Temperantia (Selvbeherskelse)

Ligesom sværdet tager sin form ved at blive tempereret i ildens varme, så må sjælens ild også beherskes og tempereres, hvis den skal forme sig til et brugbart redskab. Derfor er selvbeherskelse en vigtig dyd, idet temperantia skærper viljestyrken og evnen til at fokusere sin opmærksomhed. Temperantia opnås ved at være tilbageholdendende med personlig nydelse og udskyde sine egne behov og lyster.

Niveau 1: Spilleren kan bruge Ψ antal Gnosis og forøge sin WILL med Ψ x 2, hvor Ψ er antallet af brugte Gnosis. Effekten af dette varer et kvarter.
Niveau 2:
Niveau 3:

Temperantia

Anno Domini Lucifax